Cesta

Trasa H+Z

Kde jsme už byli?

Vyrazili jsme 22. dubna 2021 našim expedičním speciálem Georgem do Afriky a věříme, že prostřednictvím naší cesty připomeneme význam cestování, poznávání a dobrodružství v době, kdy „je celý svět objeven“. Inspirací je nám 1. cesta Hanzelky a Zikmunda z let 1947-1950, která vedla napříč Afrikou a Amerikou, ale nikdy nebyla z politických důvodů dokončena. Naším přáním je nejen jejich dílo do New Yorku dovést, ale také jejich odkaz rozšířit, protože oni sami o to stáli. Našimi partnery jsou české značky, které prezentujeme prostřednictvím jak našich audiovizuálních výstupů, tak skrze obchodní aktivity realizované na vybraných místech. Spolupracujeme s českými ambasádami v zahraničí i zastupitelskými úřady v Praze a zprostředkováváme jim naše poznatky o navštívených místech. 

Naše poslání


Dokumentujeme

Prostřednictvím audiovizuálních výstupů přinášíme postřehy o jedinečných místech naší země širokému spektru zájemců. Jsme přesvědčeni, že stále je co objevovat a že radost z dobrodružství není ničím omezena. I běžná místa lze vidět nevšedním způsobem, i nevšední zážitky mohou člověka nudit, pokud neslouží k pochopení jejich širšího významu. 

Informujeme

Jsme na místech, kde se něco děje a získané aktuality zprostředkováváme laické i odborné veřejnosti. Přinášíme novinky z míst, která jsou objevená i zcela zapomenutá, ale vždy autenticky a s respektem k lidem i událostem, kterými jsme svědky. Pravidelně natáčené podcasty přivádějí posluchače do unikáních prostředí v reálném čase a zachycují jinak opomíjené události. 

Srovnáváme

Vracíme 75 let staré historii barvy a díky srovnávacím fotografiím ukazujeme, jak se mění svět a my s ním. Využíváme historické materiály Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a jejich pomocí oživujeme historii po tři čtvrtě století. Starý příběh nejen ožívá, ale je rozšiřován o nové zážitky, původní pravdy jsou znovu verifikovány a nové příběhy vznikají na místech, která v roce 1947 mnohdy ani neexistovala. 

Cesta je cíl


Více informací o Africe


Sledujte naše putování aktuálně

+ 70 000 km

2 kontinenty

60 zemí