INFORMACE
ZÁŠTITY
TÝM

Expedice Z101 je přímým pokračováním projektu Zikmund100

Tisková zpráva k odložení startu Expedice Z101

Expedice Z101 se uskuteční „korona-krizi“ navzdory

Plzeň, 23. června 2020 – Po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se v roce 2018 vydali Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha. Na úspěšnou cestu měla navázat expedice Z101 s cílem projet Afrikou a Amerikou, stejně jako H+Z v letech 1947 až 1950. Vyhlášení nouzového stavu, zavírání hranic a další celosvětová opatření způsobila odklad odjezdu. Nově je plánován na podzim 2020.

Expedice Z101 navazuje na úspěšný projekt Zikmund100 z roku 2018 a usiluje o zopakovaní první cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou z let 1947 až 1950.

„Od vyhlášení nouzového stavu v březnu letošního roku jsme dlouho neměli žádné relevantní informace, jimiž bychom se v souvislosti s připravovanou cestou mohli řídit. Navíc s možností uzavření hranic České republiky, potažmo většiny států světa, se mohlo jen těžko počítat dopředu, říká cestovatel a spisovatel Tomáš Vaňourek, který expedici Z101 organizuje a je jejím hlavním protagonistou.

Navzdory situaci, která nastala v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 se přípravy na zahájení expedice nezastavily. „Je pravda, že nevyjedeme symbolicky ve stejný den jako H+Z před více než 70 lety, nicméně víme, že už na podzim letošního roku se nám podaří tento významný okamžik zahájením Expedice Z101 připomenout,“ doplňuje Vaňourek.

Expedice bude zahájena v Africe v říjnu 2020 a ukončena v roce 2023 v Americe. Celé putování spojují dvě vzájemně provázané osy – ta první je zaměřena na kulturu a kulturní dědictví, bude ukazovat proměnu míst, která H+Z navštívili a symbolicky spojí Českou republiku s černým kontinentem a Amerikou. Druhá osa se zaměří na obchodně-diplomatické aktivity – ve spolupráci s českými institucemi a partnery podpoří český export prostřednictvím prezentace zapojených českých značek a reprezentace jejich produktů. Bude se rovněž podílet na přípravě analytických podkladů zaměřených na specifické potřeby jednotlivých komerčních subjektů a státních institucí.

„V pauze, která nám vznikla, intenzivně jednáme s původními i novými partnery a nadále se věnujeme tvrdé fyzické přípravě, studujeme podklady týkající se politické, ekonomické i bezpečnostní situace zemí, které v rámci expedice Z101 navštívíme. Věřím, že na podzim vyrazíme! uzavírá Vaňourek.

Více informací, případně kontakty na cestovatele, poskytne: Mgr. Martina Kurfirstová, tel.: 774 99 99 74, e-mail: martina@z101.cz

Expedice Z101 si klade za cíl procestovat Afriku & Ameriku po stopách H+Z a přinést (nejen) retrospektivní fotografie o tom, jak se vyvíjí svět a my s ním, ale dá vzniknout i novým knihám a filmům. Plynule tak naváže na předchozí úspěšný projekt #Zikmund100, který zopakoval cestu H+Z napříč celou Asií. Za podpory Autoklubu vyjede ve stejný den a ze stejného místa, odkud před 73 lety odstartovali svou trasu H+Z. Zkušený tým procestuje předem určená místa na světadílech Afriky a Ameriky a bude je odborně dokumentovat v návaznosti na původní práci H+Z. Původní cestu totiž ukončila souhra nešťastných okolností – zranění, politická situace. Tehdejší expedice nedostala víza do USA a vzhledem k dění v Československu od roku 1948 byla nucena cestu ukončit. Expedice Z101 se na cestu se vydá ve stejný den a zároveň v roce, kdy by Ing. Jiří Hanzelka oslavil sté narozeniny. Putování zakončí v druhé polovině roku 2022 výstavou v New Yorku a završí tak to, co tehdejší doba legendám znemožnila. Zároveň tím bude oslaveno jubileum 75 roků od tohoto významného počinu, který navždy změnil cestování po celé planetě.

Na expedici Z101 čeká více než 70.000 km, 2 kontinenty a trasa přes více než 60 různých zemí.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PROJEKTU, KTERÝ OSLAVUJE LEGENDY A ODHALUJE JAK SE MĚNÍ SVĚT A MY S NÍM!

V současné době hledáme partnery, kteří nám umožní expedici zrealizovat.

Mapa cesty

Podívejte se na trasu putování Zikmunda a Hanzelky z let 1947 – 1950. Za 1.290 dní v Tatře překonali 70.000 km.

Odborní garanti