INFORMACE
ZÁŠTITY
TÝM
TISKOVÉ ZPRÁVY

EXPEDICE Z101 se vydává nejen po stopách H+Z

Tiskové zprávy 2020–2021


Expedice Z101 se uskuteční „korona-krizi“ navzdory

Plzeň, 25. června 2020 – Po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se v roce 2018 vydali Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha. Na úspěšnou cestu měla navázat expedice Z101 s cílem projet Afrikou a Amerikou, stejně jako H+Z v letech 1947 až 1950. Vyhlášení nouzového stavu, zavírání hranic a další celosvětová opatření způsobila odklad odjezdu. Nově je plánován na podzim 2020. 

Expedice Z101 navazuje na úspěšný projekt Zikmund100 z roku 2018 a usiluje o zopakovaní první cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou z let 1947 až 1950. 

„Od vyhlášení nouzového stavu v březnu letošního roku jsme dlouho neměli žádné relevantní informace, jimiž bychom se v souvislosti s připravovanou cestou mohli řídit. Navíc s možností uzavření hranic České republiky, potažmo většiny států světa, se mohlo jen těžko počítat dopředu, říká cestovatel a spisovatel Tomáš Vaňourek, který expedici Z101 organizuje a je jejím hlavním protagonistou.

Navzdory situaci, která nastala v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 se přípravy na zahájení expedice nezastavily. „Je pravda, že nevyjedeme symbolicky ve stejný den jako H+Z ed více než 70 lety, nicméně víme, že už na podzim letošního roku se nám podaří tento významný okamžik zahájením Expedice Z101 připomenout, doplňuje Vaňourek. 

Expedice bude zahájena v Africe v říjnu 2020 a ukončena v roce 2023 v Americe. Celé putování spojují dvě vzájemně provázané osy – ta první je zaměřena na kulturu a kulturní dědictví, bude ukazovat proměnu míst, která H+Z navštívili a symbolicky spojí Českou republiku s černým kontinentem a Amerikou. 

Druhá osa se zaměří na obchodně-diplomatické aktivity – ve spolupráci s českými institucemi a partnery podpoří český export prostřednictvím prezentace zapojených českých značek a reprezentace jejich produktů. Bude se rovněž podílet na přípravě analytických podkladů zaměřených na specifické potřeby jednotlivých komerčních subjektů a státních institucí.

„V pauze, která nám vznikla, intenzivně jednáme s původními i novými partnery i nadále se věnujeme tvrdé fyzické přípravě, studujeme podklady týkající se politické, ekonomické i bezpečnostní situace zemí, které v rámci expedice Z101 navštívíme. Věřím, že na podzim vyrazíme!“ uzavírá Vaňourek. 

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube 

Webové stránky

Odjezd Expedice Z101 po afrických stopách Hanzelky a Zikmunda je za dveřmi. Auto bude mít od Lopraise…

Plzeň, 22. července 2020 – Pokračování euro-asijské cesty po stopách Hanzelky a Zikmunda je naplánováno na září / říjen až prosinec letošního roku. Jde o první etapu cesty nazvané Expedice Z101. Cestovatelé ladí fyzickou formu i detaily spolupráce s podporujícími subjekty. Na jejich africkou cestu jim staví expediční speciál Karel a Aleš Lopraisovi.

Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem položili základy komerčního inženýrství a zahraničního obchodu. Jejich cesta před 73 roky uchvátila celý svět – nikdo na celé planetě podobný čin nedokázal zopakovat. Jen dva roky po válce je vláda finančně i mediálně podpořila a vznikly tak obchodní vazby napříč Československem a Afrikou a Amerikou, kterými H+Z tisícinásobně navrátili hodnotu investice a nesmazatelně zapsali Československo do historie.

Po 73 letech se díky Expedici Z101 tato příležitost opakuje. Cesta expedice od října 2020 do října 2021 povede přes Afriku, poté bude pokračovat přes Ameriku až do New Yorku, kde proběhne výstava fotografií H+Z a Expedice Z101. V první třetině roku 2023 Expedice Z101 zakončí svoji cestu v jižní Americe.

Na expedici se podílí Tomáš Vaňourek, který byl účastníkem i Expedice Zikmund100, a Linda Piknerová. „Linda je politolog s ekonomickým přesahem a už teď má na starosti ekonomicko-diplomatické otázky. Já se budu věnovat dobrodružnému pojetí expedice a Linda prezentaci komerčních aktivit Česka a našich partnerů na jednotlivých zastupitelstvích ČR ve státech, které navštívíme. Vzniknou tak dvě oddělené a vzájemně se podporující osy projektu. Jsem rád, že se expedici podařilo naplánovat nejen jako cestovatelskou a objevitelskou, ale také s exportním přesahem, který je atraktivní nejen pro náš stát a jeho instituce, ale také pro výrobní a exportní firmy,“ doplňuje smysl a poslání expedice Vaňourek.  

V současné době se oba cestovatelé intenzivně věnují fyzické i teoretické přípravě. „Museli jsme každý přečíst více než sedmdesát knih a několik stovek odborných článků, jsme pravidelnými hosty muzea ve Zlíně, kde studujeme historické materiály H+Z, jsme téměř v denním kontaktu s lidmi z jednotlivých zemí, které jsou zahrnuty v našem cestovatelském plánu. Tomáš tráví min. 5x týdně čas v posilovně, nachodil už tisíce kilometrů, pravidelně spí venku, aby získal návyky mimo běžné zázemí, zatímco já si zlepšuji kondici běháním a příležitostným boxováním, čímž zároveň udržuji duševní hygienu, “ upřesňuje detaily přípravy Piknerová.

Do příprav spadá i stavba nového vozu pro africkou část cesty. „Jsem opravdu moc rád, že nám vůz staví ti nepovolanější na Afriku, účastníci Rallye Paříž – Dakar, Karel a Aleš Lopraisovi. Tato spolupráce byla umožněna díky spolupráci s Autoklubem ČR, kterou měli i H+Z,“ uzavírá Vaňourek.

Expedice Z101 inspirovaná legendární cestou Hanzelky a Zikmunda z let 1947-50 během tří roků zmapuje prostředí Afriky a Ameriky. Ing. Miroslav Zikmund se na expedici osobně podílí formou supervize (je mu 101 let) a bude díky moderním technologiím s cestovateli v kontaktu i na jejich cestě.

Hlavní protagonisté Expedice Z101:

Ing. Tomáš Vaňourek

• Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně – ekonomická fakulta, Master of Science (MSc.)

• ISCTE Lisboa – IUL – BSc. in managenent, 2009

• Autor projektu Expedice Zikmund100, autor knihy Zikmund 100: Po stopách Zikmunda a Hanzelky

• Koproducent filmu Cesta jako žádná ze sta

• Autor výstav na téma cest Hanzelky a Zikmunda

PhDr. Linda Piknerová, PhD.

• 2012​ PhD. v oboru Politologie, program Politologie, FF ZČU v Plzni

• 2010​ PhDr. v oboru Mezinárodní vztahy, FF ZČU v Plzni

• 2009​ Mgr. v oboru Politologie, FF ZČU v Plzni

• Členství: Česká společnost pro politické vědy, Česká geografická společnost, Česká asociace afrických studií (členka předsednictva)

• Pravidelně komentuje pro ČRo Plus a Deník Referendum, v minulosti působila v redakčních radách odborných časopisů, je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací, které vyšly v Česku i v zahraničí.

Expedice Z101 s nezaměnitelnou vizuální identitou vyrazí v dubnu do Afriky 

Tomáš Vaňourek, cestovatel a autor knihy Zikmund100, která vznikla spolu s filmem Cesta jako žádná ze sta jako shrnutí jeho cesty po stopách Hanzelky a Zikmunda po Asii, je „duší“ nového projektu Expedice Z101. Tato expedice, jejíž počátek je plánován na duben letošního roku, se vydá po stopách legendárních cestovatelů – tentokrát po Africe. Spolu s Vaňourkem se do Afriky vydá i politoložka Linda Piknerová, která bude z cesty poskytovat odborné komentáře na politicko-společenská témata a zajistí zázemí projektu během celé doby jeho trvání.  

Díky partnerům, kteří navzdory stávající komplikované situaci vzniknuvší v souvislosti s pandemií covid-19, Expedici Z101 podporují, vznikla nová vizuální identita, díky níž bude expedice nezaměnitelná s jinými projekty nejen v tištěných médiích, ale zejména v elektronických, kde budou oba hlavní protagonisté aktivní.

Expedici Z101 bude možné sledovat na Instagramu, Facebooku, Twitteru, LinkedIn či YouTube pod názvem Expedice Z101. „Ze zkušenosti z předchozího projektu vím, že videa a fotografie z cest jsou vyhledávány nejen zástupci médií, ale hlavně cestovateli a nadšenci do exotických krajin. A hlavně pro ty chceme pravidelně a hojně prezentovat na sociálních sítích fotky a krátká videa z míst, která navštívíme,“ slibuje Vaňourek.

Expedice Z101, Afrikou a Amerikou: 
Po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

Společná tisková zpráva Českých center a realizátorů Expedice Z101 – po stopách Hanzelky a Zikmunda, ze dne 22. dubna 2021

Česká centra opět posilují linii partnerství: od dubna letošního roku se zapojují 
do projektu Expedice Z101: Po
 stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, kterýorganizuje spisovatel Tomáš Vaňourek. Geneze příběhu je téměř poetická: V roce 2018 se Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha rozhodli „projít asijskou trasu HaZ,“ což s úspěchem realizovali. Plány na uskutečnění další „cesty ve stopách“, však zmrazila pandemie. Nyní se v souvislosti s postupným rozvolňováním situace mění. Dvoučlenná Expedice Z101, tentokráte ve složení Tomáš Vaňourek / Linda Piknerová, se vydává na cestu expedičním speciálem, který pro účely expedice připravil Karel Loprais spolu se synovcem Alešem. Start je naplánován na 22. 4. 2021, odjezd ze Zlína. Česká centra jsou do projektu zapojena coby partner. Prostřednictvím své mezinárodní sítě budou událost sledovat, promovat – a sdílet. 

Expedice Z101 usiluje o připomenutí a rozšíření 1. cesty legendární cestovatelské dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda (HaZ) napříč Afrikou a Amerikou z let 1947-1950. Bude zahájena na den přesně 74 let po odjezdu legendárních cestovatelů. Ta nová, současná i původní zároveň, se uskuteční se v letech 2021-2023. Jejím hlavním protagonistou je Tomáš Vaňourek, spoluautor předchozího úspěšného projektu Zikmund100, který v roce 2018 zopakoval asijskou cestu HaZ, z níž vznikla řada produkcí včetně knižního cestopisu Zikmund100, srovnávacích fotografií, později i  film Cesta jako žádná ze sta, či série přednášek pro veřejnost a školy.

TOMÁŠ VAŇOUREK, CESTOVATEL: 

„Myšlenka na další cestu se zrodila při osobním setkání s panem Zikmundem. Posteskl si, že svět už není to, co býval a on už nikdy neuvidí Afriku, protože je nebezpečná. To se mi zarylo do hlavy a už tehdy se vlastně rozhodlo, že to musíme alespoň zkusit.“

Po čase se osobně setkal s Olgou Knoblochovou, která byla partnerkou Jiřího Hanzelky. Paní Olze se zmínil o úvahách nad cestou přes Afriku a Ameriku po stopách HaZ. „Paní Olga mi řekla, že když se Jiří loučil s Mirkem, říkal mu, aby nikdy nepřestal s tím, co společně začali. A zakončila to tím, že to samé by pan Hanzelka dnes řekl mně… a tím bylo rozhodnuto,“ vzpomíná Tomáš Vaňourek. 

Česká centra byla ze strany organizátorů Expedice Z101 oslovena ke spolupráci v průběhu roku 2020. Sérii jednání pak zakončilo uzavření memoranda o spolupráci. 

ONŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „Role Českých center v tomto projektu spočívá v jeho propagaci a sdílení v rámci sítě Českých center v zahraničí. Vyvrcholením vzájemné spolupráce by pak měla být výstava srovnávacích fotografií, které budou pořízeny během cesty, spolu s původními fotografiemi J. Hanzelky a M. Zikmunda. Tento unikátní soubor fotografií, jenž bude zachycovat, jak se navštívená místa změnila v uplynulých 70 letech, bude zpracován do formátu výstavy, která bude od roku 2022 k vidění v síti Českých center, například v Athénách, New Yorku nebo Soulu.“

Projekt Expedice Z101 bude oficiálně zahájen 22. 4. 2021 (s ročním odkladem způsobeným pandemií covid-19), nicméně formát a rozsah cesty zůstal zachován a v některých ohledech dokonce rozšířen. 

Rok 2021 bude věnován Africe, rok 2022 Latinské Americe se symbolickým završením v New Yorku, což je místo, kam legendární dvojice HaZ z politických důvodů nikdy nedorazila. Expedice Z101 chce tuto cestu dokončit a HaZ do NY „dovézt“. Rok 2023 pak bude ve znamení Severní Ameriky a vznikajících produkcí, které budou prezentovány 
po celém světě, a to právě ve spolupráci s Českými centry.

ČESKÁ CENTRA 

Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem eřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.
www.czechcentres.cz 

EXPEDICE Z101

Expedice Z101 navazuje na již úspěšně realizovaný projekt Zikmund100, který v roce 2018 mapoval cestu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda po Asii. Cílem Expedice Z101 je v letech 2021-2023 připomenout a rozšířit africkou a americkou cestu legendární cestovatelské dvojice HaZ a prostřednictvím fotografií, a také díky filmovým i zvukovým záznamům přinést svědectví, jak se mění svět a my s ním. Cesta je realizována ve spolupráci s partnery, mezi které patří i Česká centra, s nimiž Expedice Z101 spolupracuje na přípravě výstav po celém světě.

Expedice Z101, Afrikou a Amerikou: 
Po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

Plzeň 23. dubna 2021 – Včera  22. dubna, zahájila svoji cestu Expedice Z101: Po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, který organizuje spisovatel Tomáš Vaňourek. Geneze příběhu je téměř poetická: V roce 2018 se Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha rozhodli „projít asijskou trasu HaZ, což s úspěchem realizovali. Plány na uskutečnění další „cesty ve stopách“, však zmrazila pandemieNyní se v souvislosti s postupným rozvolňováním situace mění. Dvoučlenná Expedice Z101, tentokráte ve složení Tomáš Vaňourek/ Linda Piknerová, se vydává na cestu expedičním speciálem, který pro účely expedice připravil Karel Loprais spolu se synovcem Alešem. Start se uskutečnil 22. 4. 2021, odjíždělo se ze Zlína, kde žije pan Miroslav Zikmund.

Expedice Z101 usiluje o připomenutí a rozšíření 1. cesty legendární cestovatelské dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda (HaZ) napříč Afrikou a Amerikou z let 1947-1950.Bude zahájena na den přesně 74 let po odjezdu legendárních cestovatelů. Ta nová, současná i původní zároveň, se uskuteční se v letech 2021-2023. Jejím hlavním protagonistou je Tomáš Vaňourek, spoluautor předchozího úspěšného projektu Zikmund100, který v roce 2018 zopakoval asijskou cestu HaZ, z níž vznikla řada produkcí včetně knižního cestopisu Zikmund100, srovnávacích fotografií, později i  film Cesta jako žádná ze sta, či série přednášek pro veřejnost a školy.

TOMÁŠ VAŇOUREK, CESTOVATEL:

„Myšlenka na další cestu se zrodila při osobním setkání s panem Zikmundem. Posteskl si, že svět už není to, co býval a on už nikdy neuvidí Afriku, protože je nebezpečná. To se mi zarylo do hlavy a už tehdy se vlastně rozhodlo, že to musíme alespoň zkusit.“

Po čase se osobně setkal s Olgou Knoblochovou, která byla partnerkou Jiřího Hanzelky. Paní Olze se zmínil o úvahách nad cestou přes Afriku a Ameriku po stopách HaZ. „Paní Olga mi řekla, že když se Jiří loučil s Mirkem, říkal mu, aby nikdy nepřestal s tím, co společně začali. A zakončila to tím, že to samé by pan Hanzelka dnes řekl mně… a tím bylo rozhodnuto,“ vzpomíná Tomáš Vaňourek. Projekt Expedice Z101 byl oficiálně zahájen 22. 4. 2021 (s ročním odkladem způsobeným pandemií covid-19), nicméně formát a rozsah cesty zůstal zachován a v některých ohledech dokonce rozšířen. 

Rok 2021 bude věnován Africe, rok 2022 Latinské Americe se symbolickým završením v New Yorku, což je místo, kam legendární dvojice HaZ z politických důvodů nikdy nedorazila. Expedice Z101 chce tuto cestu dokončit a HaZ do NY„dovézt“. Rok 2023 pak bude ve znamení Severní Ameriky a vznikajících produkcí, které budou prezentovány po celém světě ve spolupráci s Českými centry.

Expedice Z101 má za sebou Tunisko a Egypt, přesouvá se do Súdánu

Hranice Súdánu, 1. října 2021 – Tomáš Vaňourek, dobrodruh, spisovatel, cestovatel a obdivovatel legendární dvojice Hanzelka – Zikmund (H+Z) se v dubnu letošního roku vydal na africkou část své expedice, jejímž cílem je zopakovat a rozšiřovat cestu H+Z a mapovat, jak se svět za 74 let změnil a my s ním…

Expedice Z101, připomínající životní jubileum M. Zikmunda, při kterém mu byl projekt představen, vyrazila s ročním zpožděním způsobeným pandemickou situací u nás i ve světě. Svoji cestu Tomáš Vaňourek zahájil 22. dubna letošního roku, když se svým expedičním speciálem nazvaným George,symbolicky odjel od Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které pečlivě střeží odkaz a sbírky Hanzelky a Zikmunda.

Tunisko nečekaně na sedm týdnů

H+Z se na své africké cestě v Tunisku zdrželi pouhé čtyři dny. Pandemická omezení a nestabilní politická situace v zemi zdržely Vaňourka na území tohoto afrického státu více než sedm týdnů, ačkoli původní plán počítal se třemi.

Tuniský lockdown, který vedl k omezení možnosti pohybu po Tunisku a zákazu vycházení mezi 19:00-5:00 hodinou i opakované čekání  bylo důvodem neplánovaného prodloužení pobytu, které bylo způsobeno i vnitropolitickými komplikacemi, které vyvrcholily prezidentským pozastavenímčinnosti parlamentu. To už byla expedice naštěstí mimo stát. 

V Tunisku jsem se díky spolupráci s Tuniským národnímúřadem pro cestovní ruch dostal na řadu míst, kam se obyčejný smrtelník nemůže podívat. Vznikly tak unikátní fotky a záběry např. z amfiteátru v El Jemu, kam se podařilo vjet i s expedičním vozem George. Dalším zajímavým místem byla oblast jezera Chott el Jerrid na jihu země, což je velké solné jezero, kam je vjezd za normálních okolností zakázán z důvodu hrozby propadnutí,“ upřesňuje zajímavosti z cest Tomáš Vaňourek, kterého na tuniské cestě provázeli novináři z novinky.cz, z Blesku, Deníku. 

Expedice Z101 uvažovala po ukončení tuniské etapy o přesunu do Alžírska. To se však z důvodu nemožnosti překročit hranice po zemi nepodařilo. 

Do Egypta přes Evropu

Dalším cílem se tak stal Egypt. Ani v tomto případě však nebylo jednoduché George dostat přes hranice, protože Libye byla stále neprůjezdná. Proto Vaňourek zvolil netradiční, avšak praktické řešení – zpět do Česka, kde se nechal naočkovat, a pak opět do Afriky přes slovinský přístav Koper, odkud George odplul do Alexandrie.

„Zásadní komplikace nastaly ve chvíli, kdy jsem si vyzvedával auto v přístavu. Bylo kompletně vykradené, poničené zámky, rozvody a neskutečné obstrukce doprovázené vyzvednutí auta. Nakonec to relativně dobře dopadlo, protože George byl pojízdný, a tak skončil na několik dlouhých dní v servisu v Káhiře,“ líčí těžkosti Vaňourek. Velmi nám pomohla Egyptská ambasáda v Praze, která zajistila převoz měniče napětí na své vlastní náklady a patří ji za to obrovské díky.

V Egyptě Expedice Z101 následně navštívila Alexandrii, Káhiru, či El Salloum na hranicích s Libyí. Cestu z oázy Siwado Káhiry se Vaňourek rozhodl absolvovat přímo přes poušť, a to se mu málem stalo osudným! Expediční speciál v plné rychlosti najel do rokle a narazil do protisvahu. První nehoda expedice si vyžádala pět hodin kopání a zvedání vozu z písku a kamení, to vše při teplotách přesahujících 46 °C ve stínu, ve vzdálenosti více než 50 kilometrů od nejbližší cesty a civilizace. Náraz poškodil masku vozu, zbylou energii zachytil pevnostní nárazník. Vaňourek vyvázl s lehkými zraněními a vykloubeným ramenem.

V Káhiře měli členové expedice tu čest setkat se bohemistou Amr Shatury, profesorem na Káhirské univerzitě. Jde o jediného profesora češtiny v Africe a v arabském světě. Pan profesor studoval na Univerzitě Karlově v Praze a následně v Česku pět let žil a dnes se mj. věnuje překladům českých děl do arabštiny.

K dalším zajímavým setkáním, ke kterým došlo v Egyptě, byla schůzka s krajany – např. s paní Annou Janků, která v Egyptě žije přes 40 let a je nositelkou ceny Gratias Agit (ocenění, jež uděluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména ČR v zahraničí).

Vaňourek se také dostal na Sinaj či do Hurghady, kam H+Z nedojeli. Následovala návštěva Karnaku, Luxoru, Asuánu a přesun směrem k súdánským hranicím.

Výstava v Plasích

Tomáš Vaňourek pochází z Plas, ze severního Plzeňska. A v tamním informačním centru vznikla ve spolupráci meziExpedicí Z101 a společností Od vesničana výstava expozice, připomínající jak H+Z, tak současnou cestu. Nedílnou součástí prezentace jsou expediční bedýnky, jejichž výtěžek směřuje luhačovické organizaci Korunka Pomáhá. Bedýnek je symbolicky 101, přičemž tu s pořadovým číslem 001 dostal pan Miroslav Zikmund. 

Výstavy v Praze a ve Zlíně

V září bude v Náprstkově muzeu otevřena inovovaná verze výstavy Zikmund100/Expedice Z101 s podtitulem Pokračujeme po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda, která už bude prezentovat Vaňourkovy nové fotky z africké etapy. V prosinci 2021 se bude konat také výstava srovnávacích fotografií ve Zlíně, na jejíž realizaci se bude podílet Zlínský kraj. 

Merchandising

Expedice Z101 spustila svůj „merch“, který je k dostání online na webu TRIKA.CZ.

Tomáš VAŇOUREK– Vystudovaný inženýr, rodák z Plas na Plzeňsku, se zkušeností se studii v Lisabonu je obdivovatelem a pokračovatelem Hanzelky a Zikmuda – spoluautor a člen Expedice Zikmund 100, která literárně a filmově dokončila dílo Hanzelky a Zikmunda z let 1959 – 1964: asijská část jejich putování. Vaňourkova cesta byla dlouhá 129.126 km, šla přes 22 časových pásem a zmapovala 32 zemí. Výsledkem putování byla nejen kniha, film a srovnávací fotografie s odstupem téměř 60 roků, ale i desítky výstav a přednášek – od dubna 2021 putuje po stopách H+Z v Africe

Partnery Expedice Z101 jsou:

Autoklub ČR, Autoškola Horčička, Continental Barum, Česká centra, Česká spořitelna, Český rozhlas Zlín, Česká zemědělská univerzita, Connect It, Euronova Group, Husky, Klub HZ, Korunka Pomáhá, Koutný, Kříž s.r.o., Město Plasy, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, O2 Svoboda není samozřejmost, Od vesničana, Optika Rozehnalová, Plzeňský kraj, Prabos, Tauris, TRIKATOR, TONAK, Wofce, Zlínský kraj, Západočeská univerzita v Plzni.

Nedožitých 100 let Jiřího Hanzelky připomíná výstava ve Zlíně

Zlín, 10. února 2021 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahájilo na konci ledna komorní vernisáží výstavu k nedožitým stým narozeninám Jiřího Hanzelky – muže, který spolu s Miroslavem Zikmundem už desetiletí inspiruje tuzemské i zahraniční cestovatele. Jedním z hostů byl i Tomáš Vaňourek, cestovatel z Plas, který putoval po stopách Hanzelky a Zikmunda po Asii.

Výstava nazvaná Jiří Hanzelka 100 let – Pocta cestovali bude ve virtuální a případně i fyzické podobě dostupná do 30. května 2021.

Více informací zde.

Video z vernisáže zde.

Zpět